"Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť"

Štítnicka Concordia

Občianske združenie Štítnicka Concordia vzniklo 13. januára 2012.

Všeobecné informácie

Hrad musel odolávať tureckým nájazdom, a preto v roku 1577 vojenská rada Gemera žiadala prebudovať pôvodný zastaralý hrad na modernú pevnosť. Do protitureckej obrannej línie bol zaradený v r.1559.V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.

Hrad Štítnik bol postavený v roku 1432 rodom štítnických Bebekovcov. Pravdepodobne ho dal postaviť gróf János Csetneki (1396-1455).
Nachádza sa v obci Štítnik na ulici Teplická č. 213.

Bol vystavaný na rovine ako takzvaný vodný hrad a proti nepriateľom ho chránili veľké močariská. Hrad mal len jeden vchod prístupný padacím mostom, ktorý býval v noci či v prípade hroziaceho nebezpečenstva zdvihnutý.


Hrad musel odolávať tureckým nájazdom, a preto v roku 1577 vojenská rada Gemera žiadala prebudovať pôvodný zastaralý hrad na modernú pevnosť. Do protitureckej obrannej línie
bol zaradený v r. 1559.

Renesančnú prestavbu ukončili v rokoch 1580-1585.

Vonkajšie opevnenie bolo zosilnené okrúhlymi delovými baštami a bola zvyšená pozorovacia veža. Bol súčasťou protitureckého obranného pásma. Po ústupe tureckých vojsk
a po ich porážke prechádzal hrad do vlastníctva raz jednej raz druhej zemepánskej rodiny.

Vládli v ňom Baloghovci, Pongrácovci, Bakošovci a iní.

Po stavovských povstaniach bol hrad už veľmi v zlom stave. Hrad ostal v ruinách
až do 18. storočia, keď ho vtedy čiastočne opravili. V roku 1880 majiteľ hradu Sárkányi dal opraviť iba jedno krídlo a premenil ho tak na kaštieľ, do ktorého zhromaždil mnoho pamiatok
zo starého Štítnickeho hradu.

V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.

V roku 1940 vyhorela jedna bašta a po II. sv. vojne bola v hospodárskej budove zriadená sódovkáreň. Areál hradu s kaštieľom prebudovaným na kuchyňu a jedáleň využívalo poľnohospodárske učilište do roku 2010.

V roku 2016 po vzájomnom vyrovnaní a dohodnutí s Košickým samosprávnym krajom prechádza areál hradu s parkom do vlastníctva obce Štítnik.

Z pôvodného rozsiahleho vodného hradu sa zachovalo len západné prízemné krídlo, juhovýchodná bašta s terasou a vstupná časť na východnej strane spolu východnou baštou.

V súčastnosti sa o hrad starajú Obec Štítnik a OZ Štítnicka Concordia.

Hlavným cieľom OZ Štítnicka Concordia je zabezpečiť areál tak, aby bol hrad pre návštevníkov a deti bezpečný a stále otvorený.

Mala by to byť tiež oddychová zóna pre miestnych obyvateľov, park na oddych, galéria nie len s obrazmi ale aj s lokálnymi remeselnými výrobkami, stála lukostrelnica a rovnako stále remeselné dielne, kde si budú môcť ľudia vyrobiť vlastné suveníry.

Štítnická Concordia

Malá Maša 49, 049 32 Štítnik
Predseda:
Ing. Marek Kuzma
+421 902 953191
mkuzma@post.sk

Galéria Hradu Štítnik

Hrad Štítnik
OZ Štítnicka Concordia
Teplická 231
049 32 Štítnik
E-mail: vodnyhradstitnik@gmail.com
Web: hradstitnik.sk

Vytvorte si webové stránky zdarma!