“Je dôležité poznať smer, ale dôležitejšie je nebáť sa ísť.”

Občianske združenie SALVÁTOR - Vyšná Boca

Vznik: 11.07.2014
Cieľ: rozvoj obce, regiónu, CR


Prvé zmienky o osídlení tejto oblasti pochádzajú z 13. storočia, kedy sem prichádzajú nemeckí kolonisti hľadať zlato. Územie rieky Bocianky bolo
od druhej polovice 14. storočia kráľovským majetkom. V roku 1470 kráľ Matej Korvin potvrdil práva a slobody Boce a oddelil chotár Boce od chotára Svätojánskych. Kráľovská Boca vznikla ako dôsledok banského podnikania
v tejto oblasti po roku 1552. Preto na území dnešných obci Vyšná a Nižná Boca existovali v minulosti obce Kráľovská Boca a Svätojánska Boca.
V roku 1927 sa z časti obci ležiacich na oboch brehoch potoka Boca v dolnej časti vytvorila obec Nižná Boca a v hornej časti potoka Vyšná Boca.

Dolovalo sa tu zlato, striebro, antimón, meď a železo. Stopy po ťažbe možno násť v nadmorskej výške takmer 2000 metrov (pod Bockym sedlom je viditeľná cesta po ktorej sa zvážala táto surovina). Ku koncu 16. storočia dosahuje ročný výťažok z baní na Boci 60kg zlata, zároveň však ťažba čoraz viac ustupuje. V roku 1860 je ťažba úplne zastavená.

OZ Salvátor Vyšná Boca je združením v prieniku montanistiky a speleológie. Speleologickú zložku OZ Salvátor napĺňajú aktivity spojené so Speleoklubom Nicolaus.

Zámerom občianskeho združenia SALVÁTOR - Vyšná Boca je vybudovať bezpečný prístup
k turisticky atraktívnemu prameňu Bocianskeho potoka v Starobocianskej doline.

Občianske združenie SALVÁTOR - Vyšná Boca
Maša 5, 033 01 Liptovský Hrádok

Predseda:

Ing. Peter Flodr
+421 904 550 461
ozsalvator@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!